Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi Gerçekleştirildi.


Kütüphanemiz tarafından hizmete sunulan veritabanlarının daha etkin kullanımıyla ilgili eğitim çalışmaları ulusal/uluslararası farklı yayınevlerinin uzmanlarının katılımıyla yılda bir kaç kez gerçekleşmektedir. 2018 yılında kullanıcılar için düzenlediğimiz etkinliklerden beşincisi, Kongre ve Kültür Merkezinde 5 Haziran 2018 tarihinde “Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi” dir.  Son kullanıcılar için güncel gelişme ve değişmeleri içeren yaklaşık 45 kişinin katıldığı bu eğitim 3 ana başlık altında düzenlenmiştir: Mendeley Referans Yönetim Sistemi, Scince Direct ve scopus.

Mendeley Referans Yönetim Sistemiyle araştırmaların bilimsel bir yazıya aktarılmasında tek tıkla atıf/kaynakça nasıl oluşturulur,   çalışmalar bu sistem içinde kolay ve hızlı şekilde nasıl düzenlenir çevrimiçi olarak ekran üzerinden adımları gösterilmiştir.

Science Direct veritabanında yenilikler ve araştırma stratejileri konusunda ayrıntılar verilmiş, Scopus’ta yer alan makale özlerinin ve atıf bilgilerinin araştırmaları nasıl güçlendirebileceği üzerinde durulmuştur.  Üretilen yayınlar için doğru kaynak seçiminde Scopus’un içerdiği yerel ve küresel akademik literatürü farklı açılardan değerlendirme kriterlerine dikkat çekilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin kullanıcılarını destekleyen çalıştay ve seminerleri devam edecektir.