Emerald Yazar Çalıştayı - 11 Şubat 2019

“Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma ve Örnek Olay Yazımı: Stratejiler ve Başarılı Olmak İçin Gerekli Pratikler”
Akademisyenler ve araştırmacılar için bir yayın yapma çalıştayı


11 Subat 2019 Pazartesi günü İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Büyük Salonda gerçekleşecek tam günlük çalıştayın amacı uluslararası arena için yayınlanabilir akademik araştırma (makale, kitap, örnek olay/vaka) tasarlanması ve yayınlanması sürecinde araştırmacı ve akademisyenleri desteklemektir.

Çalıştayın hedef katılımcı kitlesi akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencilerdir.

Çalıştay Essex Üniversitesi, Essex İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Dr Mehmet Demirbağ tarafından sunulacaktır. Profesör Dr Mehmet Demirbağ Essex Üniversitesinde Uluslararası İşletmecilik profesörü ve Essex Business School’un Dekan Yardımcısıdır.

Çalıştayın dili Türkçe olacaktır. Çalıştaya katılanlar yayınlanmamıs çalışmalarını ve herhangi bir kongre veya dergiye sunulmamış çalışmalarının uzun özetlerini getirmeleri halinde pratik örneklerde kullanılabilecektir. Katılım için “Kayıt Formu”nu doldurmanızı rica ederiz.

Katılımlarınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

Program 

08:45 - 09:15
Kayıt ve Kahve

09:15 - 09:45 Açılış ve Emerald tanıtımı 

09:45 - 12:00 1. Oturum: Uluslararası hakemli dergilerde yayın stratejileri
•    Yayınlanabilir araştırmalarda aranan şartlar
•    Dergi seçimi, potansiyel dergiler, yayınlanmış makalelerden yola çıkarak makalenizi konumlandırmak ve avantaj sağlamak
•    Pratik örnekler
•    Başarılı bir makalede aranan kriterler
•    En çok yapılan hatalar
•    Gözden geçirme, düzeltme ve yeniden dergiye sunma
•    Reddedilen makalelerde bulunan ortak özellikler

12:00 – 13:00 Öğle yemeği

13:00 – 14:00 2. Oturum: Yayınlanmamış makaleler üzerinde görüş alışverişi ve yorumlar

14:00 – 15:30 3. Oturum: Örnek Olay (Vaka) yazımı ve yayınlanması
•    Örnek olay yayınlanması, örnek olaylarla araştırma ve eğitim
•    Örnek olaylara dayalı tez ve araştırmalar
•    Örnek olaylarda aranan temel kriterler
•    Örnek olay çözüm notları ve unsurları
•    En çok yapılan hatalar

15:30 – 15:45 Çay kahve arası

15:45 – 16:45 4. Oturum: Yayınlanmamış calışmalar (makaleler) üzerinde çalışma.
•    Pratik örnekler. Güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve bir sonraki adımlar konusunda görüş alışverişi
•    Kapanış

Prof. Dr. Mehmet Demirbağ
Essex Üniversitesinde Uluslararası İşletmecilik profesörü ve Essex Business School’ un dekan yardımcısıdır. Bu görevinden önce, Strathclyde Üniversitesi İşletme Fakültesinde Profesör, Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı olarak (2013-2016) ve Sheffield Üniversitesi İşletme Fakültesinde Profesör olarak (2001-2013) görev yapmıştır. 

İki kez Avrupa Komisyonu Çerçeve programlarına (5.ci ve 6.cı çerçeve programları) katılan ve yöneten Profesör Demirbağ’ın araştırma alanları yükselen pazarlardaki çokuluslu şirketlerin stratejileri ve bilgi transferi ve entegrasyonları konularında odaklanmıştır.
Profesör Demirbağ ayrıca yükselen pazarlardaki firmalarda yetenek yönetimi ve insan kaynakları uygulamaları ile de ilgilenmektedir. Bu konularda 75’in üzerinde uluslararası hakemli dergilerde makale yayınlayan Profesör Demirbağ 3 adet kitabın editörü/yazarı (Edward Elgar Yayınevi), bir kitabın ortak yazarı (Palgrave - McMillan Yayinevi) ve 10’un üzerinde kitap bölümünün yazarı veya ortak yazarıdır.

Profesor Demirbağ ayrıca 10 derginin özel sayısında misafir editörlüğünü yapmıştır. Misafir editör olarak editörlüğünü yaptığı dergiler, British Journal of Management, Journal of World Business, Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management, International Business Review, International Marketing Review (2 sayı), Emplyee Relations, Journal of East-West Business, Journal of Management Development. Profesör Demirbag Asia Pacific Journal of Management in kidemli editorlerinden (senior editor) olup British Journal of Management, Journal of World Business, Management International Review, International Journal of Quality and Standards ve Journal of Asia Business Studies’in editörler kurulundadır.

1997-98 yıllarında Turkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bakan danışmanlığını da yapan Profesör Demirbag British Academy, Avrupa Komisyonu gibi fon kuruluşlarından araştırmaları için finansal destek almıştır. Profesör Demirbağ Uluslararası İsletme Stratejileri ve Stratejik Yönetim derslerini, lisans, yüksek lisans, ve yönetici yetiştirme düzeylerinde vermekte olup yukarıda belirtilen konularda doktora öğrencilerine tez danışmanlığı yapmaktadır.


Galeri