EndNote Referans Yönetim Sistemi erişime açılmıştır.


EndNote Nedir?


EndNote, güvenilir, abonelik gerektiren veya ücretsiz erişimi olan online akademik veritabanlarında kaynak ve kaynakça arama, manuel veri girişi yada birçok import seçenekleri ile kişisel bilgi ve kaynak veritabanınızı oluşturma, bibliyografik bilgileri (örneğin tam metin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlama, makale yazım sürecinizde hazır ve düzenlenebilir bibliyografya (dergi) stileri (APA, Harvard, MLA, Turabian v.b.) ile atıf, şekil ve referanslarınızı oluşturmanıza yardımcı olan ve çalışmalarınızı yayınlamak için en uygun dergileri öneren özel bir veritabanı ve bibliyografya yazılımıdır. Programı YALİS Yazılım Lisans Sunucusu’ndan indirebilirsiniz. Yazılım kurulmadan önce "EndNote.zip" dosyasının içeriği bir dosya içine alındıktan sonra kurulum işlemine başlanması gereklidir. Bu işlem Lisans anahtarının program tarafından çağrılmasında yaşanan olası problemi önlemenizi sağlar.


Erişim adresi: https://bilgiislem.istanbul.edu.tr/tr/yalis/EndNote/EndNote ile yapabilceklerinizin bir kısmı:

Kişisel veya ortak referans ve kaynakça kütüphaneleri oluşturma (limitsiz sayıda kayıt ve dosya eki saklama imkanı ile)
EndNote Desktop, EndNote Online, EndNote iPad ve iPhone platform desteğiyle online/offline yada her iki seçeneği birlikte kullanım imkanı.
EndNote içerisinden, güvenilir online veritabanlarında makale arama: PubMed, Web of Science (WoS), EBSCO, Ovid, ProQuest, Legal Collection, Library of Congress... ve erişimi mümkün olan kütüphanelerde
EndNote ile hazır olarak sunulan 4.000'in üzerindeki bağlantı dosyası ile güvenilir online akademik veritabanlarında, kütüphane kataloglarında arama yapma ve Üniversitenizin Kütüphane Kataloğunda arama yapmak için yeni bağlantı dosyası oluşturma imkanı
Ücretsiz, erişim ve aboneliğiniz olan güvenilir online akademik veritabanlarından otomatik ‘Tam Metin’ makale indirme
Referans kaydı import seçenekleri: Direct export (Google Akademik, Google Books, PubMed, ScienceDirect...), import filtreleri ve PDF import
Manuel referans kaydı oluşturma
Kaynakçalarınızı 50’nin üzerinde mevcut olanlara yeni eklenen, Blog, Multimedia ve Social Media dahil olmak üzere en yeni referans türleri ile oluşturun
Otomatik Tam metin pdf import, içerik indeks ve makalelerin kaynakça bilgilerini oluşturma
Otomatik Tam metin pdf klasörü belirleyerek, toplu pdf import ve kaynakça bilgilerini oluşturma
Grup seçenekleri: grup seti, kişisel gruplar ve akıllı gruplar ile referans grupları oluşturma ve düzenleme
Cite While You Write ile tez ve makalelerde bibliyografya oluşturma ve düzenleme (MS Word 2019, 2016, 2013 ve 2010)
EndNote ile makale yazımı: Atıf yapma, referans listesi oluşturma, farklı dergi formatları için düzenleme ve hazır şablon kullanma...
EndNote ile hazır olarak sunulan ve düzenlenebilir 7.000'in üzerinde dergi/bibliyografya stili ve tamamen gözden geçirilip yenilenen Chicago, ALA, MLA ve APA stilleri ile hatasız kaynakçalar oluşturduğunuzdan emin olun.
EndNote stil değişiklikleri ile üniversitenize ait dergiler için yada enstitülerinizin makale/tez yazım formatlarını oluşturararak yazar ve öğrencilerinizin kolay, hatasız tez ve makale yazımlarını sağlarken editör ve danışmanlarınızın iş yükünü azaltın.
Ortak çalışmalarınızda referans ve kütüphane paylaşımı.
Nerede veya hangi kurumdan olunduğunun önemi olmaksızın sizin belirleyeceğiniz yetkiler dahilinde salt okunur veya okuma ve yazma (read only, read-write) 100 kişiye kadar kütüphanelerinizi paylaşma ve ortak bir referans kütüphanesi ile çalışma imkanı
Paylaştığınız kütüphanenize ait oluşturulan aktif log kayıtları ile yapılan değişiklikleri anında görüntüleme ve takip.
EndNote Web of Science desteğiyle
Manuscript Matcher ile en uygun dergi seçiminizi kolaylaştırma ve makale yayınlama sürecinizi hızlandırma
Web of Science ve Citation Report aracılığıyla bir grup referansın etki değeri ve ilişkisini belirleyin
 

Faydalı Linkler:

EndNote – Detaylı Bilgi: https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote

EndNote ile neler yapabilirim?: https://researchsoftware.com/tr/endnote-x9-hizli-baslangic-kilavuzu

EndNote – Eğitim Doküman ve Videoları: https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote/videolar

EndNote – YouTube Eğitim Videoları: https://www.youtube.com/user/EndNoteTraining