Müzik Eserleri Projesi, Küllerinden Doğan Kurum: Dâru’l-Elhan Hayata Geçiyor…

Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş sürecinde kurulmuş olan, ülkemizin ilk resmî müzik okulu Dârü’l-Elhan’dan konservatuara intikal etmiş olup şu anda İstanbul Üniversitesi (İÜ) Nadir Eserler Kütüphanesi’nde muhafaza edilmekte olan taş plaklardaki klasik eserleri ve konservatuar için Anadolu’da yapılmış derleme kayıtlarını Türk ve Dünya müzik tarihine kazandırmak amacıyla,

İÜ Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama Araştırma Merkezi (OMAR)) önderliğinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı işbirliği ile plakların modern tekniklerle sesli sayısal ortama aktarılarak orijinallerinin koruma altına alınması sağlanıyor…

Gerekli ses temizliğinin yapılıp çoğaltılması ve malzemeye çağdaş koşullarda ulaşılabilirliğin sağlanması,

Osmanlı dönemi müziği klasik ve folklorik eserlerinin Dârü’l-Elhan tarafından yapılan tek nüsha plak kayıtlarının yok olmasını önlemek,

Araştırmacılar için uygun teknik koşulları sağlamak, yayınlar hazırlamak,

Malzemenin hayata geçmesini, dönem müziğine ışık tutmasını ve müzik tarihine kazandırılmasını temin etmek amacıyla yapılan çalışmalar ile de bağlantılı olarak;

20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 19.00’da Aya İrini Salonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İÜ Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama Araştırma Merkezi (OMAR) tarafından ortak bir etkinlik yapılması planlanmaktadır.

Gecede, kuruluşunun 100. yıldönümü münasebeti ile ülkemizin ilk resmî müzik okulu olan Dâru’l-elhan’ın geniş katılımlı bir etkinlikle gündeme getirilmesi amaçlanmaktadır.

Etkinliğin, kurumun eski mensupları ile Bakanlığa bağlı korolardan bazıları ve OMAR İcra Heyeti’nin katılımı -dolayısıyla müzik camiasından geniş bir katılım-  ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Program repertuarı, kurumdan yetişmiş, hocalık veya şeflik yapmış olan bestecilerin eserlerinden oluşacaktır.

1992 yılında CRR Konser Salonu’nda gerçekleştirilmiş olan geniş katılımlı Dâru’l-elhan konserinin de 25. yılı olması münasebetiyle, bu konserle ilişkilendirilen bir akış hazırlanmaktadır.

Başlangıçta kurumun tarihi ile ilgili olarak hazırlanmış olan belgesel görüntüler sunulacaktır.

Gece boyunca sahnede sunulan eserlerin yanı sıra, sağlık sorunu veya vefat dolayısıyla bulunmayan sanatkârların görüntüleri ve icraları da perdeye yansıtılacaktır.

Ayrıca geceye özel olarak hazırlanmış olan ve OMAR’ın T.C. Kalkınma Bakanlığı destekli projesi Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivi (OMARŞİV) kapsamında yapacağı yayınlardan, 1340-41 (1924-25) yıllarında 7 sayı yayınlanmış olan Darülelhan Mecmuası’nın 8. sayıdan itibaren devam ettirilmesi amacıyla hazırlanan ilk sayısı ile 1926 yılından itibaren çeşitli yöntemlerle ses kaydı alınmış olan eserlerinden oluşan “Sırlanmış Sesler”- Dâru’l-elhan ve sonrası taş plak kayıtları başlıklı 4 CD'lik bir albümün dağıtılması da planlanmaktadır.

Gecede, kurumdan yetişmiş usta iki san’atkâra Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nâbi Avcı tarafından onur ödülü takdim edilecektir.

 

unnamed-2