ANKOSLink2019’da “Robotlar ve Yapay Zekâ: Kütüphaneler İçin Yeni Mücadeleler” panelinde İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Katkısı…

Bu yıl teması "Dijital Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kütüphaneler" olan Türkiye'de en geniş kapsamlı uluslararası konferansı ANKOSLink2019, 02-05 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Lara'da gerçekleştirildi.

Uluslararası Konferansa çeşitli disiplinlerden yaklaşık 500 kişi ve 60 firma katıldı Üniversite 4.0, Endüstri 4.0 ve Kütüphane 4.0 kavramlarının, farklı coğrafyalarda farklı kütüphanelerde uygulamalar ve kuram açısından “sürdürülebilirlik” çerçevesinde dijital çağda yeri ve önemi üzerinde duruldu. Konferansa İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden bir ANKOS veritabanı sorumlusu ve elektronik kaynaklar bölümünden iki kişi katıldı. Ayrıca programda; Teknolojinin getirdiği yeniliklerin kütüphanecilik hizmetlerine bugünkü yansımaları, bilişim uzmanlarının gelecekte öngördüğü değişikliklerin ise nasıl hayat bulacağını vurgulayan “Robotlar ve Yapay Zekâ: Kütüphaneler İçin Yeni Mücadeleler” panelinde üniversitemizin Enformatik Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Murat Gezer ve Dr. Serra Çelik de panelist olarak katkı sağladılar. Konferansın üçüncü gününde gerçekleşen bu panelde; tüm dünyada büyük değişimlerin yaşandığı dijital çağda, uygulanabilir ve sürdürülebilir hizmetlerde teknolojinin gücünü gösteren panelin moderatörlüğünü Bilgi Üniversitesi Kütüphane Direktörü Sami Çukadar yürüttü. Panelde Dr. Serra Çelik veri ve büyük veri kavramlarına açıklık getirdi, Dr. Murat Gezer ise yapay zekanın gelişimi, mevcut durumu ve uygulamalarından bahsetti. Panelistlerden Max Planck Luxembourg Enstitüsü Kütüphane Direktörü Juja Chakarova ise kütüphanesindeki robot uygulamadan bahsedip kütüphanecilikte robot teknolojisi kullanımının geleceği üzerinde durdu. Son panelist Esra Çeltek Coşkun ise Koleksiyon Analiz ve Planlama Uzmanı olarak çalıştığı Illinois Üniversitesi Kütüphanesinde teknolojiden nasıl yararlandıklarını anlattı.

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS) tarafından Doğu ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'nden kütüphaneciler ile bilgi hizmetleri / kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren paydaşların katıldığı konferansta, Dijital Küreselleşme, Dijital Dönüşüm, Dijital Adaptasyon, Ekonomik Sürdürülebilirlik, Teknolojik Adaptasyon, Sürdürülebilir Düşünce, Kütüphanelerde Sosyal Sürdürülebilirlik, Dijital Kütüphaneler, Bilgiye Erişimde Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Dijital Koruma, Sürdürülebilir Sistemler, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kütüphane Uygulamaları gibi konularda sunumlar yer aldı.