Birinci Grup Stajyer Öğrencilerimize Veda...

Her yıl olduğu gibi bu yılda kütüphanemizde, çeşitli üniversitelerin Bilgi ve Belge Bölümü öğrencilerine staj uygulama eğitimi verilmeye devam ediliyor.

Bu yılki staj uygulamalarının ilk grubunda; İstanbul Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetiminde okuyan 10 öğrenci stajlarını tamamladı.

Gelecekteki meslektaşlarımıza, okuyucu hizmetleri, kataloglama ve sınıflama, ILL (Kütüphaneler arası ödünç verme), engelsiz bilgi merkezi hizmetleri,
elektronik kaynaklar,sayısallıştırma ve süreli yayınlar gibi birçok hizmet alanı uygulamalı olarak öğretildi ve Nadir Eserler Kütüphanesi ziyaret edildi.

Stajyer öğrencilerimiz Merkez Kütüphanemizin yenilenmesi süreci ile ilgili devam eden projeyi de yakından takip ederek işleyişi hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldular.

20 iş günü süren eğitimin sonunda, Daire Başkanımız Dr. Pervin Bezirci ve bölüm sorumlularının katılımıyla genç meslektaşlarımız ile genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Stajları süresince edinilen tecrübelerin değerlendirilmesi ve gelecek planları ile ilgili sohbetlerin yapıldığı toplantının ardından stajyerlerimize veda organizasyonu düzenlendi.

Öğrencilerimize bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyor, meslek yaşamları için başarı ve mutluluk diliyor, yeni stajyer öğrencilerimizi bekliyoruz...