Elsevier Yazar Çalıştayı Gerçekleşti…

10 Aralık 2018 tarihinde İÜ Kongre Kültür Merkezi Büyük Salonda gerçekleştirilen "Elsevier Yazar Çalıştayı", 2018 yılı içinde İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin farklı yayınevleri ile düzenlediği dördüncü çalıştaydır. Elsevier Yayınevinin işbirliği ile gerçekleştirilen bu çalıştay, 400'e yakın akademisyenin katılımıyla gerçekleşti. 

Yayınevinin Türkiye temsilciliğinden Saide Sak tarafından yapılan sunumun ilk bölümünde, katılımcılara önce bilimsel araştırmalar için Science Direct ve Scopus veritabanlarının kullanım detayları hakkında bilgi verildi. İkinci bölümde ise araştırmaların yayına dönüştürülmesinde "neden yayınlamalı" ve "ne yayınlamalı" sorularının karşılığının somut olarak belirlenmesi gerektiği vurgulandı. 

Dergi seçiminin önemi ile birlikte makalenin yapılandırılması, bilimsel dilin etkin ve uygun kullanılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Yazar sorumluluklarının en başında gelen yayın etiğinden bahsedildi. Makalenin değerlendirilmesi, makalenin görünürlüğünün arttırılması ile ilgili bilgiler verildi. Dergilerin editöryal çalışmalarından ve makalenin bilimsel açıdan yetkinliğini değerlendirecek hakemler ve hakem seçimi konusu da ele alındı. Sunum sonunda katılımcılara çevrimiçi "katılım belgesi" için gerekli olan kod verildi.

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin kullanıcılarını destekleyen çalıştay ve seminerleri, konularında uzmanlaşmış yayınevleri ile devam edecektir.