"Gazeteden Tarihe Bakış Sergisi" İstanbul Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonunda...

54. Kütüphane Haftası kapsamında Başkanlığımız tarafından hazırlanan  “Gazeteden Tarihe Bakış” sergisi İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasında tekrar sergileniyor. Toplam 34 adet eserden oluşan sergi yeni eklenen haberlerle 15 Ekim - 30 Ekim 2018 tarihleri arasında ziyaretinizi bekliyor...

Gazeteden Tarihe Bakış Projesi
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 18.072 adet cilt gazete yer almaktadır. Gazeteler Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe gibi çeşitli dillerde yayınlanmıştır.
Dönemin tarihine ışık tutacak nitelikteki bu değerli gazete arşivinin korunması ve araştırmacıların hizmetine sunulması için “Gazeteden Tarihe Bakış Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında, bu değerli koleksiyondan 1928-1942 yıllarını kapsayan yaklaşık 1200 cilt yerel ve ulusal gazetenin dijital ortama aktarılarak web tabanlı erişiminin sağlanması hedeflenmiştir.
Günlük erişilebilir şekilde ve OCR metodu ile halen yaklaşık 482 cilt, 54 başlık ulusal ve yerel gazeteden 455.681 sayfa görüntü taranmış durumdadır, çalışma devam etmektedir.
Gazetelerin dijital görüntülerine kütüphane otomasyon sistemi://symphony.istanbul.edu.tr/gazete/milliyet/ üzerinden erişilebilmektedir.

Gazeteden Tarihe Bakış Sergisi
Sergi, aynı adlı Proje kapsamında işlemleri tamamlanan Türkçe gazetelerden seçilmiş; dönemin iktisadi, siyasi, kültürel, sanatsal olayları ve İstanbul Üniversitesi ile ilgili haberlerinden oluşan bir seçkiyi içermektedir. Baş sayfa haberleri çoğunlukta olmak üzere, gazetenin iç sayfalarında yer alan haberlere de yer verilmiştir. Fotoğraflarda arka planda gazete mizanpajı kullanılmış, seçilen haberler üstüne çeşitli boyutlarda yerleştirilmiştir.
Kütüphane deposunda neredeyse yüzyıla yakın zamandır yaşamları devam eden gazetelerde kullanılan haber dili ve resimler, daha ilk bakışta dönemin tarihini kendiliğinden hissettirecektir. Bu sergiyle geçmişe yolculuğa çıkarken hatıralarımızın canlanacağını düşünmek hayal olsa da, sergideki her karenin önünde uzun süre kalmanız kaçınılmaz olacaktır…
Sergimize desteklerinden dolayı Online Bilgi'ye içtenlikle teşekkür ederiz.