İ.Ü Merkez Kütüphanesi, Cambridge Üniversitesi MELcom Uluslararası Konferansı'nda...


Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen MELcom’un (Middle East Libraries Committe = Ortadoğu Kütüphaneleri Komitesi) 2017 yılındaki Uluslararası 39. Yıllık Konferansı Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında İngilizce ve Fransızca sunumlarda ele alınan konuları içeren program http://www.melcominternational.org/wp-content/content/docs/MI_2017_Conference_Programme_WEB_FINAL%20VERSION_2.pdf linkinde yer almaktadır.

3-5 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 22 ülkeden yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıya İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi üç kişilik bir ekiple iştirak etti. Toplantının üçüncü gününde, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci “Libraries During Sultan Abdülhamid II’s Era and Istanbul University's Yıldız Palace Collection” adlı sunum ile dikkat çekti. Sunumda, İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi koleksiyonu hakkında bilgiler veren Dr. Bezirci, tamamlanmış ve devam eden projeleri anlattı.

Dünyanın farklı ülkelerinden toplantıya katılan çeşitli meslek gruplarının (tarihçi, akademisyen, kütüphaneci vd.) bilgi alışverişinde bulunduğu konferansta farklı konularda işbirliği temelleri de atıldı.

 İ.Ü. Merkez Kütüphane ekibi, Cambridge Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve bazı Fakülte Kütüphanelerinde, ayrıca Londra British Library'de detaylı ve uygulamalı olarak incelemelerde bulundu.