İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi Sultan II. Abdülhamid Fotoğraf Albümleri Projesi hayata geçiyor...

Cumhurbaşkanlığıhimayesinde gerçekleştirilecek olan, "Istanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Sultan II.Abdülhamid Fotoğraf Albümleri Koleksiyonu
Projesi" işbirliği protokolü imza töreni, TBMM Başkanı Sayın İsmail  Kahraman, İÜ Rektörü Sayın Prof Dr. Mahmut Ak ve ilgili birimlerin yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Projenin amacı: Dünya'nın pekçok ülkesi hakkında coğrafi, tarihi, mimari, sosyal ve kültürel açıdan belge niteliği taşıyan, çeşitli disiplinlerin ilgi alanına giren, 19.Yüzyıla ait dünyanın en büyük görsel arşivlerinden biri sayılan, 36.585 fotoğraf içeren, 911 adet albümün dijital ortama aktarılması, künye çalışmalarının yapılması ve araştırmacıların erişimine açılması...