Kurum İçi Paylaşım Toplantıları Sürüyor…

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan kütüphanecilerin, yıl içinde katıldıkları kültürel veya bilimsel toplantıların içerikleri hakkında, diğer kütüphanecileri bilgilendirmek amacıyla yapılan Kurum içi Paylaşım Toplantılarına Kütüphaneci Özhan Sağlık’ın 7-10 Haziran 2017’de katıldığı, Birleşik Krallık’ta yapılan, “COIMBRA” toplantısı hakkında bilgi verdiği paylaşımla devam edildi.

Gezi Kapsamında İskoçya Milli Kütüphanesi ve Edinburgh Üniversitesi Kütüphanesinde toplantılara katılan Kütüphanecimiz Özhan Sağlık gözlemlerini meslektaşlarına yaptığı sunumlarla paylaştı.


Uluslararasılaşma, akademik işbirliği ve topluma hizmet vermek için özel akademik ve kültürel bağlar kuran Coimbra Group’un amacı karşılıklı deneyim paylaşımı yoluyla en iyi uygulamaları geliştirmektir. (https://www.coimbra-group.eu/),  (http://www.ed.ac.uk/global/coimbra-2017).