Kurum İçi Paylaşım Toplantıları Sürüyor, Hedef Açık Erişim...

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan kütüphanecilerin, yıl içinde katıldıkları kültürel veya bilimsel toplantıların içerikleri hakkında, diğer kütüphanecileri bilgilendirmek amacıyla yapılan Kurum içi Paylaşım Toplantılarına 7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Çalıştayı konusu ile devam edildi. Çalıştaya katılan Öğretim Görevlisi Selçuk Aydın ve Kütüphaneci Burak Hekim oturumlarda görüşülen konular hakkında bilgileri paylaştı. Ayrıca yoğunlaşarak devam eden İstanbul Merkez Kütüphanesi açık erişim çalışmaları görüşüldü ve çalışmaların hızlandırılması için planlamalar yapıldı.


Galeri