Proquest ve Elsevier veritabanları eğitimi gerçekleştirildi

Kütüphanemiz tarafından hizmete sunulan veritabanlarının daha etkin kullanımıyla ilgili eğitim çalışmaları ulusal/uluslararası yayınevlerinin uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilmektedir. 2018 Haziran ayında, ilki 1 Haziran'da  “Proquest Veritabanları Eğitim Semineri”, diğeri ise 5 Haziran'da “Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi” olmak üzere iki ayrı veritabanının eğitimi daha gerçekleşmiştir.  Her iki eğitim de İÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılmış ve 40-45 mensubumuz katılmıştır.

Proquest eğitim departmanı görevlisi Hazal Yılmaz tarafından Ebook Central, ProQuest Dissertations & Theses Global ve Health_Medical Collection veritabanları içinde arama, sonuçların nasıl filtrelenebileceği üzerinde duruldu.PDF olarak belgeyi kaydetme konuları hakkında bilgi verildi. Veritabanlarında bireysel hesaplar açılarak çıkan sonuçların kaydedilmesinin yararları;  makale veya kitaplar üzerinde not alma, işaretleme işlemlerinin yanısıra arama stratejisinin kaydedilmesiyle arama uyarısı oluşturmanın detaylarına değinildi. Kaynakları kendi çalışmanızda kullanırken hangi alandan atıf bilgisinin alınabileceğinin detayları verildi.

Güncel gelişme ve değişmeleri içeren bu eğitim Elsevier yayınevinden Said Sak tarafından 3 ana başlık altında aktarılmıştır: Mendeley Referans Yönetim Sistemi, Science Direct ve Scopus.

Science Direct veritabanında yenilikler ve araştırma stratejileri konusunda ayrıntılar verilmiş, Scopus’ta yer alan makale özlerinin ve atıf bilgilerinin araştırmaları nasıl güçlendirebileceği üzerinde durulmuştur.  Üretilen yayınlar için doğru kaynak seçiminde Scopus’un içerdiği yerel ve küresel akademik literatürü farklı açılardan değerlendirme kriterlerine dikkat çekilmiştir.