Romanya Babeş-Bolyai Üniversitesi & İstanbul Üniversitesi İşbirliği

Sultan II.Abdulhamid albüm koleksiyonunda yer alan Romanya kültürü ile ilgili farklı konularda 112 adet fotoğraf dijital ortama aktarılarak, "Old Photos From the Romanian Regions, Kept in the Albüm Collection of Sultan Abdulhamid II (1876-1909)" adlı eser yayınlandı.

Her iki Üniversitenin Rektör, rektör yardımcısı, Türkoloji Enstitüsü Müdürü ve bazı dekanların katılımı ile proje ve kitabı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Babeş-Bolyai Üniversitesi desteği ve İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Nadir Eserler Kütüphanesi işbirliği ile hayata geçirilen ve 19 . yüzyıla ait dünyanın en büyük görsel arşivi olarak tanımlanabilecek Sultan II. Abdülhamid döneminde çekilen Yıldız Fotoğraf Koleksiyonundan seçilen fotoğraflardan oluşan bu eser, değerli eserlerin erişilebilirliğini artırmak, Dünya kültür mirasına katkıda bulunmak, kültürlerarası diyaloğu geliştirmek açısından son derece önem arz etmektedir.