Springer Nature Yayınevi ve İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi işbirliği ile düzenlenen Yazar Çalıştayı Gerçekleşti…

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül ve Daire Başkanımız Dr. Pervin Bezirci'nin açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda, Bölgesel Lisanslama Müdürü Şahin Giray tarafından Springer Nature platformundaki değişiklikler ve güncel bilgiler aktarıldı. Yayınevinin Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgi veren Sn. Giray, yıllar itibariyle Springer dergilerinde ülkemiz araştırmacılarının yayın sayısındaki ivmelerini istatistiksel olarak anlattı.

Çalıştayın ikinci bölümünde; yayın çıktısı ve kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla yazarlar ve dergi editörleri için eğitim seminerleri veren kıdemli editör Dr. Nabil Khelifi, bilimsel araştırmaların yayınlanmasındaki süreçler ve yazarların izlemesi gereken yollarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Hazırlanan bilimsel yayınlarda kullanılan dilin basit olması gerektiğine değinen Khelifi, yayının dört anahtar soruya cevap vermesi gerektiği üzerinde durdu. Bu çalışmayı niçin yaptığınız, ne yaptığınız, ne bulduğunuz ve alanınıza bu çalışmanın katkısı ne olduğu. Çalışmanın yayınlanması için neler yapılması gerektiği konusunda deneyimlerini paylaşan Dr. Khelifi, dergi seçimi ve başvuru mektubunda dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Çalıştay katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi. Akademik çalışmaları desteklemek amacıyla İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi çalıştay ve seminerleri yayınevi uzmanları işbirliği ile devam edecektir.