Deneme Veritabanı: American Academy of Pediatrics (AAP)

68 ülkeden 60.000 üyesi bulunan dünya çapında bir pediatri derneğidir olan American Academy of Pediatrics (AAP)'ın dergi ve kitapları deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: https://www.aappublications.org/

Sona Eriş Tarihi: 31 Ocak 2020


Dergiler:

1. Pediatrics Konusunda en yüksek sınıflandırmaya sahip bir pediatri dergisidir. Pediatrics’in etki faktörü 5.417' dir .

Aylık dergide konu uzmanları tarafından gözden geçirilmiş özgün araştırmalar, eleştiriler, yorumlar, AAP Politika

Bildirimleri, uygulama kılavuz ilkeleri ve özel ekler yayınlanmaktadır.

2. Pediatrics in Review Günlük olarak uygulamada görülen kapsamlı araştırmaları nedeni ile klinisyenler, hasta

bakıcılar ve eğitimciler tarafından takip edilmektedir. Şüphe Endeksi, Temel Konular ve Uzman Görüşleri gibi popüler

özellikler içermektedir.

3. NeoReviews Sadece elektronik yayın olarak mevcut olan bu dergi, perinatolojistleri ve neonatolojistleri

hedeflemektedir. Derginin yorumları neonatoloji alanında en son gelişmeleri kapsamaktadır. Derginin olağan köşe

yazıları uluslararası ve tarihi bakış açılarını ve ayrıca Visual Diagnosis (Görsel Tanı) ile Strip of the Month (Ayın Parçası) gibi

etkileşimli özellikleri içermektedir.

4. AAP Grand Rounds 100’den fazla genel ve özel tıp dergisinden alınmış bulunan makalelerin kanıta dayalı

özetlerini aktarır. Bu derginin yayın kurulu üyeleri, 50’den fazla pediatrik alt uzmanlık dalını temsil etmekte olup, yayınların

eleştirisini yapmakta ve bulguların daha iyi yorumlanabilmesine yardımcı olmak üzere araçlar temin etmektedirler.

5. AAP News Üyeler için yayınlanan resmi haber dergisidir. Hem klinik hem de uygulama yönetim bilgileri, ürün geri

çağırımları ile ilgili haberler ve ilaç uyarıları ve klinisyenlerin kendi alanlarında bilgilerini güncel tutabilmeleri için gerekli

olabilecek türde bilgileri kapsar.

6. Hospital Pediatrics Pediatri hastaneleriyle ilgili ilk bilimsel dergi olan Hospital Pediatrics hasta bakımı, eğitim,

araştırma ve yönetim konularında çığır açan özgün araştırmalar ve kanıta dayalı bilgiler sunar.

E-Kitaplar

AAP'nin her yıl 20'den fazla içeriğin eklendiği e-kitap koleksiyonuyla pediatri alanında 250'den fazla kaynağa da erişim

sağlayabilirsiniz.