Deneme Veritabanı Erişimi: Legal Online (Sona Eriş Tarihi 6 Aralık 2020)

Legal Yayıncılık tarafından hukuk alanında oluşturulan “Legal Online Veritabanı" deneme erişimine açılmıştır. Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır. 
Erişim Adresi: 
Kitap ve Dergiler:  www.legal.com.tr
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programı: www.legalbank.net
Son Erişim Tarihi : 06 Aralık2020 

Online Kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.


Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000+) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.